+48 608 730 134

Mystery Shopping jest ukrytym badaniem jakości obsługi klienta.

Tajemniczy Klient sprawdzi wiedzę, umiejętności komunikacyjne i sprzedażowe pracownika działu sprzedaży lub obsługi Klienta. W sposób obiektywny i bezstronny przedstawimy opinię dot. jakości obsługi w Twojej firmie.

Badanie to dedykujemy firmom i instytucjom, które wysoko cenią zadowolenie swoich Klientów ich lojalność, pozytywny wizerunek oraz wyniki sprzedaży.

Badanie Mystery Shopping często poprzedza też realizację szkolenia zamkniętego z zakresu obsługi Klienta lub umiejętności sprzedażowych jak i rozpoczęcie procesu coachingowego.

Realizacja badania Mystery Shopping stanowi wsparcie przy wdrażaniu standardów obsługi Klienta, planowaniu projektów rozwojowych (szkoleniowych, coachingowych oraz development center).

Korzyści z realizacji badania Mystery Shopping w firmie i instytucji:

  • podwyższenie poziomu jakości obsługi Klienta
  • wsparcie przy wdrażaniu standardów obsługi Klienta
  • wzrost liczby lojalnych Klientów
  • bieżące postępy po zrealizowanych szkoleniach, procesach coachingowych oraz  badaniach Development Center
  • wzrost świadomości w doskonaleniu umiejętności pracowników
  • polepszenie wizerunku firmy