+48 608 730 134

Wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji w tym zakresie.

Zgodnie z art. 266 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy w następujących krokach:

  1. Przegląd stanowisk pracy oraz identyfikacja zagrożeń
  2. Określanie stopnia zagrożenia pracownika na danym stanowisku
  3. Szacowanie ryzyka i ocena skuteczności zabezpieczeń
  4. Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe
  5. Dokumentacja wyników oceny ryzyka zawodowego  

Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy należy okresowo powtarzać uwzględniając zmiany w prowadzeniu nowych maszyn czy technologii itp.