+48 608 730 134

C.C. KONSULTING SP. Z.O.O świadczy usługi koordynacji i nadzoru BHP na inwestycjach przemysłowych i budowlanych dla inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców w tym:

 • przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ oraz nadzorowanie przy wprowadzeniu zmian w Planie BIOZ, wynikających z postępu wykonywanych robót
 • doradztwo oraz nadzór w sporządzeniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót IBWR
 • kompleksowa koordynacja prowadzonych przez wykonawców robót
 • doradztwo przy wyborze ŚOI oraz środków ochrony zbiorowej
 • reagowanie na stwierdzone uchybienia BHP, współpraca z Kierownikiem Budowy oraz kadrą kierowniczą w ramach kontroli i doradztwa warunków pracy
 • reprezentowanie Klienta przed Państwową Inspekcją Pracy PIP
 • szkolenia wprowadzające BHP na budowach
 • szkolenia BHP wstępne i okresowe oraz specjalistyczne
 • weryfikacja szkoleń bhp, badań lekarskich oraz kwalifikacji uprawnień pracowników
 • prowadzenie narad koordynacyjnych
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej ze stanem BHP na budowie
 • kompleksowa kontrola stanu technicznego sprzętu budowlanego
 • udział w ustaleniu okoliczności i przyczyny wypadku w pracy wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji
 • opracowanie wewnętrznych regulaminów itp.
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • nadzorowanie oznakowania obiektów w zakresie BHP i PPOŻ