+48 608 730 134

Katarzyna Wróbel-Drozdowska

Trener umiejętności miękkich oraz coach. Absolwentka Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Trenerów „SIEĆ PLUS” we Wrocławiu (rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz studiów podyplomowych  WSB we Wrocławiu o specjalizacji Trenera Biznesu. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych w Poznaniu na kierunku Doradca Zawodowy i Edukacyjny oraz  studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku Coaching.  Od 2007r. trener umiejętności miękkich w firmie szkoleniowej C.C. KONSULTING DOSKONALENIE UMIĘJĘTNOŚCI. Od 18 lat zajmuje się sprzedażą i komunikacją w biznesie. Podczas dotychczasowej kariery zawodowej pełniła rolę pracownika w dziale obsługi Klienta, sprzedawcy, trenera, kierownika sprzedaży, dyrektora ds. rozwoju, business development managera oraz aktualnie trenera i coacha.

Jako trener i współpracownik firm doradczo szkoleniowych przeprowadziła szkolenia dla takich firm jak: „OŚWIATA” Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu, Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o., Hills – Consulting/Agencji Rozwoju Społecznego, Quoto, Project Support Center z Olsztyna, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Zakładu Usług Leśnych w Kłodzku oraz Uniwersytetu Medycznego. Ponadto jest trenerem autorskich projektów zorganizowanych między innymi dla pracowników jednostek administracji publicznej, placówek oświatowych i szpitalnych oraz firm biznesowych.


Adam Drozdowski

Odpowiedzialny za dział BHP w firmie C.C.KONSULTING SP. Z O.O., absolwent Politechniki Opolskiej na wydz. Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Uczestnik wielu branżowych kursów m.in.: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001, Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz z zakresu pomocy przedlekarskiej. Bogate doświadczenie zawodowe przy rozbudowie Elektrowni Turów w Bogatyni przy świadczeniu m.in.następujących usług:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
  • sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków prac
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
  • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności osobami decyzyjnymi ze strony Klienta na terenie budowy
  • realizowanie zagadnień związanych z przepisami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony p. poż.

Ponadto doświadczony Brand Manager w branży zoologicznej, negocjator z klientem indywidualnym oraz biznesowym na rynku krajowym i zagranicznym.


Marta Jabłońska - Dupont

Absolwentka Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz DEES (studiów podyplomowych we Francji) na kierunku Rozwój Terytorialny: turystyka i kultura. Tłumacz dokumentów oraz stron internetowych i korespondencji biznesowej. Wieloletni praktyk w rozwijaniu kontaktów biznesowych między Francją i Polską.  Od 17 lat związana z Francją, co przekłada się na praktyczną wiedzę dot. realiów biznesowych w tym kraju. Doświadczony negocjator, założycielka firmy MJ France Pologne, której celem jest zapewnienie wsparcia polskim firmom na rynku francuskim. Partner biznesowy firmy C.C.KONSULTING SP. Z O.O. w komunikacji z klientem francuskojęzycznym.


Monika Grysińska

Certyfikowany lektor języka angielskiego (Certyficate of Proficiency in Englisch) oraz doświadczony tłumacz artykułów naukowych i branżowych, tłumacz symultaniczny i konsekutywny podczas licznych konferencji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wydz. Instytutu Filologii Angielskiej na specjalizacjach: socjolingwistyka oraz lingwistyka, Podyplomowego Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim jak i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Public Relations. Wieloletni praktyk w zakresie nauczania języka angielskiego dla pracowników instytucji państwowych (Policji i Wojska Polskiego) oraz firm biznesowych (IMPEL Airports, KGHM, IDEA, Printel Studio, Polifarb, KM Dental). W C.C.KONSULTING SP. Z O.O. trener szkoleń prowadzonych w języku angielskim oraz lektor języka angielskiego dla pracowników instytucji państwowych oraz firm. Pani Monika posiada wiedzę ekspercką jak również praktykę w wystąpieniach na różnorodnych konferencjach i sympozjach. Prywatnie mistrzyni organizacji siebie w czasie i wulkan energii.