+48 608 730 134

Szkolenie z najnowszych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, porusza aktualne zmiany obowiązujące od 05.09.2018r. wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw ( Dz.U.poz.…

Więcej: Nowelizacja przepisów o odpadach

C.C.KONSULTING SP. Z O.O. od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz archiwizacji, w tym zagadnień dotyczących  organizowania i prowadzenia archiwum zakła…

Więcej: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów

Szkolenie uwzględnia rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki oraz orzecznictwo.

Po więcej in…

Więcej: Wycinka zieleni w 2018r.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu elektronizacji zamówień publicznych. Przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień…

Więcej: Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Na szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniamy zmiany wynikające z wejścia w życie europejskiego rozporządzenia (RODO). Omawiane przepisy prawa ilustrujemy praktycznymi przykładami, któr…

Więcej: RODO - Unijna Reforma przepisów