+48 608 730 134

Szkolenia wysokościowe w dostępie budowlanym z elementami dostępu linowego są prowadzone są przez Ratowników Wysokościowych z certyfikatem IRATA.

Celem szkoleń wysokościowych jest podniesienie kompetencji oraz świadomości pracowników jak prawidłowo i bezpiecznie wykonywać prace na wysokości.

Odbiorcami naszych szkoleń są pracownicy wykonujący prace na wysokości oraz kadra kierownicza nadzorująca prace wysokościowe.