+48 608 730 134
 • Szkolenia BHP
  Szkolenia BHP

  Kompleksowa oferta C.C.KONSULTING SP. Z O.O. zawiera również wszystkie szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze szkolenia są bardzo efektywnie wykorzystanym... Czytaj więcej: Szkolenia BHP

 • Usługi BHP
  Usługi BHP

  C.C.KONSULTING SP. Z O.O. oferuje kompleksowe usługi BHP. Nasi eksperci oferują prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, których celem jest... Czytaj więcej: Usługi BHP


NASZA OFERTA OBEJMUJE:

STAŁĄ OBSŁUGĘ BHP

 • Wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.
 • Obsługa zewnętrzna firm pod kątem BHP.
 • Regularne tworzenie analiz stanu BHP.
 • Prowadzenie rejestrów BHP.
 • Tworzenie i aktualizacja ocena ryzyka zawodowego.
 • Tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych).
 • Pomoc podczas postępowania powypadkowego.
 • Audyt BHP.
 • Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.
 • Pomoc w realizacji zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Ochrona środowiska.
 • Medycyna pracy.
 • Doradztwo oraz wspieranie kierownictwa w dążeniu do uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy.

NADZÓR BHP

 • Koordynacja stanu BHP na złożonych projektach budowlanych.
 • Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia robót budowlanych.
 • Nadzór nad pracą firm podwykonawczych realizujących projekt.
 • Uczestnictwo lub prowadzenie narad koordynacyjnych BHP.
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i aktualizowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
 • Zabezpieczenia terenu budowy.
 • Pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Analiza i ocena dokumentacji BHP niezbędnej przy realizacji projektów budowlanych.
 • Tworzenie i opiniowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.

SZKOLENIA BHP

 • Szkolenia Wstępne BHP.
 • Szkolenia Okresowe BHP.
 • Szkolenia z I pomocy przedmedycznej.
 • Szkolenia hakowych.
 • Szkolenia tematyczne (np. praca w wykopach, na wysokości itp.).
 • Szkolenia zawodowe wraz z uprawnieniami UDT na wózki jezdniowe, podesty ruchome, suwnice, wciągarki, wciągniki i inne.

OCHRONĘ PRZECIWPOZAROWĄ

 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Ekspertyzy.
 • Oceny zagrożenia wybuchem.
 • Audyty bezpieczeństwa pożarowego.
 • Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe.
 • Przeglądy gaśnic.
 • Próbne ewakuacje.