+48 608 730 134

Zapewniamy stały nadzór i koordynację BHP na inwestycjach na terenie całej Polski. W ramach współpracy w zakresie outsourcingu BHP zapewniamy specjalistów ds. BHP i umożliwiamy korzystanie z naszych zasobów w tym wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia, co sprawdza się w sytuacji stale zmieniających się przepisów.

Usługa outsourcingu BHP znacznie obniża koszty stałe ponoszone w ramach działań z zakresu BHP.